The Forgotten

Photography & Plants Installation

(RO)

The Forgotten | Uitate este un proiect ecologic ce propune o atentă observație asupra speciilor de plante pe cale de
dispariție. Pornind de la cercetarea acestor specii, proiectul implică un exercițiu de reintroducere a acestora în flora
spontană. Procedeele aliniate acestui exercițiu s-au format în urma studierii întregului proces de creștere și evoluție
vegetala.
Leontopodium alpinum numită și Floare de colt este o plantă care prin cules, dispare.
Prezentată prin intermediul acestei instalații, Floarea de Colt se dorește a fi un exemplu pentru formarea
angajată a unor sisteme de conservare pentru aceste specii, impactul dispariției lor în ecosistem fiind ireversibil.

 

(EN)

The Forgotten is an ecological project that proposes a careful observation on endangered plant species.
Starting from the research of these species, the project involves an exercise to reintroduce them into the
spontaneous flora.
The processes aligned with this exercise were formed after studying the entire process of growth and vegetal
evolution. The Leontopodium alpinum also called Edelweiss is a plant that, by harvesting, disappears.
Presented through this installation, the Edelweiss wants to be an example for the employed formation of
systems for the conservation of these species, the impact of their disappearance in the ecosystem being
irreversible.