Recovering Memories

Video Art Installation

(EN)

Made in isolation, The Recovering Memory is a project through which the artist proposes a self-analysis procedure with the purpose to develop her own adaptation system.

Putting any external motivation aside, what is brought to light is an entire process of adaptation and denial manifestations. Isolation brings with it a need for self-centering in the absence of materiality, a need for self-analysis, needs which could be defined as a mathematical reconfiguration of states and emotions. The tool used to crystalize outcomes in the defined environment is a mirroring concept. We find ourselves delving into the past often or the imagined future of our forecasts bears a real footprint in our actions.

The mirroring concept is based on the object used as an instrument to confront ourselves on the border between what is expressed and what one thinks she is. This self-analysis came naturally as a consequence of a situation where we all have to adapt to a confused present and an uncertain future. It will pass?  If it does, when it will pass?  Will we ever return to what we were before?

The two video works presented at this moment are fracture pieces from a larger project in progress.


 

This project is part of Smash Cut  , collective exhibition  organized by Etaj artist-run space in Bucharest, Romania
Curator: Ada Muntean
1. 10. 2021– 15. 10. 2021

(RO)

Realizat in izolare, Recovering Memory este un proiect prin care artista propune o procedură de autoanaliză cu scopul de a dezvolta propriul sistem de adaptare.

Lăsând deoparte orice motivație externă, ceea ce este scos la lumină este un întreg proces de adaptare și manifestări de acceptare. Izolarea aduce cu sine o nevoie de autocentrare în absența materialității, o nevoie de autoanaliză, nevoi care ar putea fi definite ca o reconfigurare matematică a stărilor și emoțiilor artistei. Instrumentul folosit pentru a cristaliza rezultatele în mediul definit este un concept de oglindire. Ne trezim deseori adâncind în trecut sau viitorul imaginat al previziunilor noastre are o amprentă reală în acțiunile noastre.

Conceptul de oglindire se bazează pe obiectul folosit ca instrument pentru a ne confrunta la granița dintre cum este perceputa de ceilalti si modul in care artista se vede.
Această autoanaliză a venit firesc ca o consecință a unei situații în care toți trebuie să ne adaptăm la un prezent confuz și un viitor incert.

O sa treaca? Dacă o face, când va trece?
Ne vom întoarce vreodată la ceea ce eram înainte?
Cele două lucrări video prezentate în acest moment sunt fragmentele unui proiect mai amplu aflat în derulare.

 

Acest proiect face parte din Smash Cut, expoziție colectivă organizată de  Etaj artist-run space din București, România
Curator: Ada Muntean 1. 10. 2021– 15. 10. 2021