Swing in Acceptance

Video & Sound Installation

(EN)

Sowing in Acceptance – talks about realigning ourselves facing nature’s conditions and motions, in a generally deprived context where we are forced to find viable solutions for survival.
The artist says: “What we are experiencing is not an apocalyptic moment, the current experience is a transition from one point to another in our relationship with the mother nature. Following a personal experience in which I decided to build a house on the land I own, on the edge of the Cosoba forest, I realized that both the urban space represented by the image of my house and the green space represented by the forest are compounded spaces.

The sound and photo projection installation consists of a suggestive number of photos and sound systems that reconfigures, mixed selectively, and in a context, a sound composition to create a balanced view between nature and technology. The reshaping of the natural space emboldened me to document the factors that define the whole landscape: the human versus nature settlement.

This project is part of  Art & Lascape Narratives  exhibition organized by WASP Working Artspace and Production, Bucharest, Romania
Curator: Marilena Preda Sanc
15. 09. 2021 – 11. 11. 2021

(RO)

Swing in acceptance– vorbește despre realinierea noastră în fața condițiilor și mișcărilor naturii, într-un context general defavorizat în care suntem forțați să găsim soluții viabile pentru supraviețuire.

Artista spune: „Ceea ce traim nu este un moment apocaliptic, actuala experienta este de natura tranzitorie de la un punct la altul in relatia noastra cu natura mama. În urma unei experiențe personale în care am decis să-mi construiesc o casă pe terenul pe care îl dețin, la marginea pădurii Cosoba, mi-am dat seama că atât spațiul urban reprezentat de imaginea casei mele, cât și spațiul verde reprezentat de pădure sunt niste “bule”compuse pe baza unor scheme convergente. Instalația de sunet și proiecție foto constă dintr-un număr sugestiv de fotografii și sisteme de sunet care reconfigurează, amestecate selectiv, iar într-un context, o compoziție sonoră pentru a crea o viziune echilibrată între natură și tehnologie. Remodelarea spațiului natural m-a încurajat să documentez factorii care definesc întregul peisaj: așezarea umană versus natură.”

Acest proiect face parte din expoziția Art & Lascape Narratives organizată de WASP Working Artspace and Production, București, România
Curator: Marilena Preda Sanc 15. 09. 2021 – 11. 11. 2021