Interrupted messages

Light Installation

(EN)

The migration phenomenon is shaping itself as a social and cultural, natural one. Regardless of the causes of its formation, the contemporary man is not different from the ancient one in any way in the artist’s vision.

The nature of this process comes from elections that are taking shape around the human need for safety and comfort.

Whether we are talking about the physical safety we feel that the juncture of a war-affected geographical area or about the financial security of a better living, in the artist’s view we are all becoming migrants – immigrants and migrants – for a clearly justified reason.

In composing the interior of the installation, through the way the lamps were arranged, Zoița resorts to the use of a universal coded language of Morse type, thus building the visual character of the installation. The Morse International Code is a common language that can be understood by anyone regardless of race, ethnicity, etc. Through him, the artist conveys the message: “Freedom for all”.

The work Interrupted messages are part of the project, Reshaping the line of truth.

This project is part of the collective exhibition “BREAKING (IM) POSSIBILITIES” organized by Transilvania University, Brasov, Romania
Curator: Ada Muntean
January 23 – February 20, 2020

(RO)

Fenomenul migraționist se conturează ca fiind unul social și cultural, natural. Indiferent de cauzele formării acestuia, omul contemporan nu se deosebește de cel antic cu nimic în viziunea artistei. Naturalul acestui proces provine din alegeri ce se conturează în jurul nevoii umane de siguranță și confort. Fie că vorbim de siguranță fizică pe care o resimțim în conjunctura unei zone geografice afectate de război sau fie că vorbim de siguranța financiară a unui trai mai bun, în opinia artistei toți devenim migratori – imigranți și emigranți – cu un motiv clar justificat.

În compunerea interiorului instalației, prin modul în care lămpile au fost dispuse, Zoița (Delia Călinescu) recurge la folosirea unui limbaj universal codificat de tip Morse, contruind astfel caracterul vizual al instalației. Codul Internațional Morse este un limbaj comun ce poate fi înțeles de orice persoană indiferent de rasă, etnie, etc. Prin intermediul lui, artista transmite mesajul: “Freedom for all, Libertate pentru toți”.

Lucrarea Interrupted messages, Mesaje Întrerupte face parte din proiectul
Reshaping the line of truth, Redesenând linia adevărului.

Acest proiect este parte din expozitia colectiva “BREAKING (IM)POSSIBILITIES” organizata de Universitatea Transilvania, Brasov, Romania
Curator: Ada Muntean
23 ianuarie – 20 februarie 2020