Blended Territories

Video art & poetry

(EN)

Zoița Delia Călinescu proposes with the Blended territories/Teritorii Amestecate project a semantic study of Turkish and Romanian words related to the symbolism of the earth. The project scope is the exploration of the words’ intrinsic relationships through their meaning and form while adding an understanding of effects generated by whistling and wind. The artist believes in her core that spoken language is the main tool of communication and also the return to one’s inner self. The meaning and the semantics of some mixed words, be either Turkish or Romanian words, produce a surprising linguistic synchronization through the whole audio development. The artist creates experiences using songs, which are considered as one of the most sensitive and sensible means of cultural spread, a special avenue by which the Balkan countries and those nearby have borrowed culturally from each other, a loan that has led to diversity but also, in the same time, to a geographical resemblance. The video installation that the artist uses as technical support, provides some of Zoita’s conclusions derived from the experimentation and the sequential research of several aspects of semantic interpretation.

(TR)

Zoița Delia Călinescu, Blended territories / Karışık Bölgeler projesi kapsamında, dünyanın sembolizmine ait olan hem Türkçe hem de Romence’den bazı kelimelerin anlamsal bir incelemesini önermektedir. Söz, anlam, ıslık ve rüzgar arasındaki ilişki projenin ana bileşenleridir, söz kelimesi ise sanatçı için bir iletişim ve geri kazanma aracıdır. İster Türkçe ister Romence olsun, bazı karışık kelimelerin anlamı, semantiği, tüm ses gelişimini ilginç bir dilsel senkronizasyon haline getiriyor. Sanatçı, aynı zamanda, şarkıyı kültürel yayılmanın en hassas araçlarından biri olarak deneyimliyor. Balkan ülkelerinin ve bu bölgeye komşu olanların kültürel olarak birbirlerinden ödünç almalarının özel bir yoludur. Bu etkilemeler, ödünç almalar hem çeşitliliğe hem de coğrafi benzerliğe yol açmıştır. Sanatçının teknik destek olarak kullandığı video instalasyonu, anlamsal yorumlamanın çeşitli yönlerinin deneysel ve ardışık araştırmalarının ardından elde edilen sonuçları içeriyor.

 

(RO)

Zoita Delia Calinescu propune prin proiectului Blended territories/Teritorii amestecate,  un studiu semantic a unor cuvinte  atât din limba turcă cât și din limba română ce țin în speță de simbolistica pământului.  Relația dintre cuvânt, sens, șuier și vânt sunt componentele principale ale proiectului, cuvântul fiind pentru artistă un instrument de comunicare  și de regăsire. Sensul, semantica unor cuvinte amestecate fie ele turcești sau românești,  fac din întreaga desfășurare audio un sincron lingvistic interesant.  De asemenea artista experimentează cântecul ca unul din cele mai senzitive mijloace de propagare culturală, un  mod aparte pin care țările balcanice și cele alăturate acestei zone au împrumutat  cultural  una de la cealaltă, împrumut ce a dus la o diversitate  și la o asemănare geografică deopotrivă. Instalația video pe care artista o folosește drept suport tehnic, cuprinde concluziile în urma experimentării și cercetării secvențiale a mai multor aspecte de interpretare semantică.

 

This project is part of Reshaping the Land of Man, collective online exhibition  organized by Romanian Cultural Institute in Instanbul, Turkey
Curator: Ana Canpean
15. 09. 2021 – 11. 11. 2021

Presentations