zoita
(c) Anda Bolohan


Zoita (b. 1978, Romania) is a Romanian artist.
Zoița Delia Călinescu graduated painting at the University of Arts in Bucharest, at the painting department.

She lives and works in Bucharest.
(RO)

Zoita Delia Călinescu este interesată de explorarea dimensiunilor conceptuale rezultate în urma observării relațiilor dintre individ și mediul înconjurător, din care selectează mecanismul intruziv al speciei umane.

Lucrează instalație, obiect, video și introduce adesea textul care are rolul de a accentua gestul poetic în construcția imaginii.

Discursul său este adesea autoreferențial, performativ în sensul explorării propriei identități la granița dintre observație și intervenție critică pe fondul asumării faptului că este membră a aceleiași civilizații (auto) distructive.
Artista investighează posibilitățile creării unei arhitecturi interioare în idea unui microclimat care poate reproduce la altă scară realitatea lumii exterioare mereu modificată și modificabilă prin intervenția umană. Structurile metalice din instalații devin elemente sculpturale și de integrare vizuală în spațiu. Morfologia sunetului în video tinde să reflecte mixajul dintre sunetele ambientale și tehnologie. Imaginea video reproduce o experiență de viață directă, o resursă semnificativă în procesul de înțelegere a dinamicii personale cu mediul.

Delia Călinescu se plasează în poziția incomodă de a crea o imagine poetică care încearcă să păstreze un echilibru pozitiv între distrugere și (re)construcție, între puterea neobosită a naturii de a se reînvia și incapacitatea depresivă constantă a umanității de a nu mai dăuna planetei. Răsăritul permanent din una dintre instalațiile sale video exprimă în mod direct această situație, o realitate a naturii, dar în mod constant amenințată cu dispariția. Nu trebuie să ratăm dramatismul din spatele mecanismelor vizuale de resurecție, o notă subtilă și destul de semnificativă în analiza procesului de permanentizare care este mereu subiect de întrerupere.

Olivia Nitis
curator

(EN)
Zoita Delia Călinescu is interested in exploring the conceptual dimensions resulting from observing the relationships between the individual and the environment, from which she selects the intrusive mechanism of the human species.

She works with installation, object, video and often introduces text that has the role of emphasizing the poetic gesture in the construction of the image.

Her discourse is often self-referential, performative in the sense of exploring her own identity at the border between observation and critical intervention in the context of assuming that she is a member of the same (self) destructive civilization.The artist investigates the possibilities of creating an interior architecture in the idea of a microclimate that can reproduce on another scale the reality of the outside world always modified and modifiable by human intervention. The metal structures as part of her installations become sculptural and visual integration elements in the space. The morphology of sound in video tends to reflect the mix of ambient sounds and technology. The video image reproduces a direct life experience, a significant resource in the process of understanding her own personal dynamics with the environment.

Delia Călinescu places herself in the unconfortable position of creating a poetic image that tries to keep a positive balance between distruction and (re) construction, between the infatigable power of nature to revive itself and the constant depressive inability of humanity to stop harming the planet.
The permanent sunrize from one of her video installations expresses directly this situation, a reality of nature, yet constantly threatened with extinction. One should not fail in noticing the drama behind her visual mechanisms of resurection, a subtle note and quite significant in the analysis of the process of permanentization that is always a subject of interruption.

Selected Solo Shows

2023 Nature Like A Presence, artist presentation at Ungarian University of Art, Budapest HU
2022 The Specific Difference, Alert Studio, White Cude, curator Olivia Nițiș
2017 Studio without borders, Independent Contemporary Art Stace, Marais, Paris, FR
curator: Antigona Silvia Rogozea
2016 White Night of Galleries, Nod Makerspace, Bucharest,RO
2014 ”Geometrical Perception” at 30202 Gallery, Bucharest, Artfooly Gallery, RO
“That hands that are not mine” performance @ GoldenFrame, 030202 Gallery,
Curator:Mihai Zgondoiu, Bucharest, RO
“Wings for Paradise” Paintings TCI, Victoria Plaza, Bucharest, RO
2012 “Painting series at Tempo Art Gallery, Bucharest, RO
“To much skin for a hard life” performance, Bucharest, RO
2011 “Tranzitoriu” at The Lobby Contemporary Art Space, Bucharest, RO
2009 “Nonverbal Dialog” performance, Bucharest, RO
2007 “Bazu” – Galeria Artis, Bucharest, RO
2006 “Expanded view recent aquisitions” performance, Bucharest, RO

Selected group exhibitions & collaborative projects:

2023 Her Letters, Digital Canvas, Timisoara, European Cultural Capital Program, curator Adriana Oprea
2023 National Science & Art Salon, Budapest, Galateca Gallery, curator Anca Boeriu
2021 Reshaping the Land of Man, Romanian Cultural Institute Istanbul, TR, curator Ana Canpean
Smash Cut, Etaj artist-run space, Stup, curator: Ada Muntean, Bucharest, RO
Art & Lascape Narratives, WASP Artspace and Production, curator: Marilena Preda Sanc, Bucharest, RO
Studio Conversation with Zoita Delia Calinescu, Romanian Cultural Institute, New York, USA
RADAR, New Media Festival, One Night Gallery, Bucharest RO
2020 Europa Wonderland, Body Space, Citizenship & Territories, curator: Olivia Nitiș si Dana Sarmeș, Timisoara RO
2020 Breaking (Im)posibilities, Multicultural Center of Transilvania University, Brasov, RO,
curator Ana Muntean
2019 In Between (us), Tempini Showroom, Calpe Art Gallery, Timisoara, RO, curator Malina
Ionescu
RAC Residency Exhibition, Reduta Cultural Center, Brasov, RO
2017 Art Athina International Fair, Artfooly Gallery, Athens, GR
Origins, TKC, The kitchenTable Collective, Leyen Gallery UK
Dada, Romanian Ambasy in Buenos Aires, AR
2016 ”I love you with all my heart” Amural Visual Festival, Brasov, RO
”Black Bridges” Artigon Gallery at Hundred Years Gallery, London, UK
”Rocket Museum” Unicat Gallery, The Ark, Bucharest, RO
2013 “Open Air Art Street Museum” POP UP Bucharest, RO
“Ciclop Street Art Project”, Work in Progress 3, Bucharest, RO
2011 ”Perspective” Irecson Institute, Bucharest, RO
“I am” Romanian Embassy, Washington, USA

Social Media
Instagram  |  Facebook